Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc (Số 541 -  đường Mê Linh - phường Khai Quang,  TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc).

             - Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

  • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức viết giấy hẹn cho người nộp;
  • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận thông báo kết quả tại phòng KH - TC thuộc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc (Số 541, đường Mê Linh, phường Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).

Cách thức thực hiện

 

 

Trực tiếp tại phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

 

 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Công văn đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập trường

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ khi nộp đủ hồ sơ

Cơ quan thực hiện TTHC

 

 

 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  không

 

Đối tượng thực hiện

- Tổ chức

- Cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 

 

Văn bản chấp thuận

Phí, lệ phí

 

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

 

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 

 

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.