Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Tổ chức (Nhà trường) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc (Số 541,  đường Mê Linh - phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).

        - Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

        + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức viết giấy hẹn cho người nộp;

        + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Tổ chức nhận thông báo kết quả tại phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc .

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đề án sáp nhập/chia tách trường; 

- Tờ trình về Đề án sáp nhập, chia tách trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường;

- Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc sáp nhập/chia tách trường;

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ:  03 (bộ)

Thời hạn giải quyết

40 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Không.

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, Sở KH & ĐT.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, Sở KH & ĐT.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 

Việc sáp nhập, chia, tách trường phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

b)  Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;

c) Bảo đảm an toàn và quyền lợi của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

(Theo Khoản 1 điều 12 Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học).

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

- Luật Giáo dục năm 2005;

- Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều  cấp học.