Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc (Số 541 -  đường Mê Linh - phường Khai Quang - TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc).

Thời gian tiếp nhận: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

  • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức viết giấy hẹn cho người nộp;
  • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa trong Văn phòng Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc (Số 541, đường Mê Linh, phường Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) và phải xuất trình chứng minh thư nhân dân.

  • Trường hợp cá nhân là người nhận hộ thì phải có giấy uỷ quyền và chứng minh thư nhân dân.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ ký (tự viết);

2. Học bạ (bản chính);

3. Bằng tốt nghiệp của cấp, bậc học dưới (bản chính hoặc bản sao hợp lệ);

4. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

5. Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp THPT quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập);

6. Bảng điểm chi tiết của từng môn (nếu chuyển trường trong năm học) và xếp loại hạnh kiểm, học lực có chữ ký của giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và nhà trường xác nhận;

7. Các giấy tờ hợp lệ được hưởng chế độ ưu đãi khuyến khích (nếu có):

- Chuyển từ Vĩnh Phúc đi tỉnh khác:

+ Có ý kiến đồng ý tiếp nhận của trường nơi học sinh muốn chuyển đến;

+ Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp giấy giới thiệu chuyển trường kèm hồ sơ quy định ở trên.

-Giấy giới thiệu của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc.

- Chuyển từ tỉnh khác về Vĩnh Phúc:

+ Phải có đơn và Hiệu trưởng nhà trường nơi đến đồng ý tiếp nhận;

+ Có đủ điều kiện và các hồ sơ hợp lệ.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy giới thiệu hoặc phê duyệt

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện