Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại phòng GD Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc (Số 541 -  đường  Mê Linh - phường Khai Quang - TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc).

Thời gian tiếp nhận: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Trường hợp cá nhân là người nhận hộ thì phải có giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định) và chứng minh thư nhân dân.

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

  • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức viết giấy hẹn cho người nộp;
  • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại phòng GD Trung học, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc (Số 541, đường Mê Linh, phường Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại phòng Giáo dục Trung học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.

2. Bản tóm tắt lý lịch.

3. Bản sao và bản dịch sang tiếng Việt các giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương bằng tốt nghiệp của Việt Nam được quy định tại Luật Giáo dục Việt Nam đối với từng cấp học (có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước gửi đào tạo).

4. Học bạ.

5. Giấy chứng nhận sức khoẻ (do cơ quan y tế có thẩm quyền cửanớc gửi đào tạo cấp trước khi đến Việt Nam không quá 6 tháng).

6. Ảnh cỡ 3x4cm (chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

b) Số lượng hồ sơ:   01   (bộ)

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Phê duyệt

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện