Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

 

 

Bước 1 - Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2 - Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở Văn hóa Thể thao và  Du lịch - Vĩnh Phúc (số 2 Hai Bà Trưng - Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc).

- Thời gian nộp Hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ)

Bước 3 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

·         Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

·         Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4 - Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5 - Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở Văn hóa Thể thao và  Du lịch - Vĩnh Phúc (số 2 Hai Bà Trưng - Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc).

 

Cách thức thực hiện

 

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở Văn hóa Thể thao và  Du lịch - Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh Văn phòng đại diện (theo mẫu)

- Văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế trong năm tài chính gần nhất do cơ quan có thẩm quyền cấp

- Mẫu và số giấy phép thành lập chi nhánh thành lập Văn phòng địa diện (giấy phép cũ)

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

 

Thời hạn giải quyết

 

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

Cơ quan thực hiện TTHC

 

 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

 

Đối tượng thực hiện

 

 

Cá nhân

Tổ chức

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 

Giấy phép

Phí, lệ phí

 

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

- Luật du lịch số 14/2005/L/CTN ngày ban hành: 27/6/2005; ngày có hiệu lực: 01/01/2006

- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ

- Thông tư 89/2008/TT- BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch