Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Công thương Vĩnh Phúc (16 Lý Thái Tổ - phường Đống Đa - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc).

Thời gian nộp hồ sơ: Vào giờ làm việc tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

  • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
  • Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4. Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5. Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Công thương Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Công thương

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở (TT số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007);

- Bản sao công chứng giấy phép vật liệu nổ công nghiệp;

- Thuyết minh dự án

- Thuyết minh thiết kế gồm:

+ Khái quát về tổng mặt bằng, cao độ, toạ độ xây dựng, cao độ san nền

+ Tóm tắt phương án phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường

- Các bản vẽ thiết kế gồm:

+ Bản vẽ xây dựng thể hiện các giải pháp tổng thể mặt bằng, kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật và công trình với các kích thước và khối lượng chủ yếu, các mốc giới toạ độ và độ cao xây dựng

+ Bản vẽ tổng thể toàn khu đất thể hiện bố trí mặt bằng trong khu đất;

+ Bản vẽ sơ đồ hệ thống phòng chống cháy, nổ

- Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

- Biên bản của chủ đầu nghiệm thu thiết kế cơ sở, nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng.

- Các văn bản của cấp có thẩm quyền (nếu có) về quy hoạch xây dựng, quyền sử dụng đất, phòng chống bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, an toàn vận hành công trình.

- Đăng kí kinh doanh của nhà thầu thiết kế, nhà thầu khảo sát xây dựng. Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng chủ nhiệm thiết kế và các chủ trì  thiết kế.

b) Số lượng hồ sơ: 09 (bộ)

Thời hạn giải quyết

15 ngày (đối với dự án nhóm B) và 10 ngày (đối với dự án nhóm C) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ  hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện

Cá nhân và tổ chức

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Kết quả thẩm định

Phí, lệ phí

Thu theo Thông tư  số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 hướng dẫn chế độ thu nộp và sử dụng lệ phí thẩm định dự án đầu tư

Tên mẫu đơn, tờ khai

Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007)

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số: 02/2005/TT-BCN ngày 29/3/2005 hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

- Thông tư số 04/2006/TT-BCN ngày 27/4/2006 sửa đổi bổ sung Thông tư số 02/2005/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

- Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP;

- Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 hướng dẫn chế độ thu nộp và sử dụng lệ phí thẩm định dự án đầu tư;

- Công văn số 5741/BCN-KTAT ngày 24/10/2005 của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn một số vấn đề quản lý vật liệu nổ công nghiệp ở các địa phương.