CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Hà Thị Hồng Nhung -  Cục trưởng - Cục Thống kê

Tham gia biên soạn: TẬP THỂ PHÒNG TỔNG HỢP VÀ CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ - CỤC THỐNG KÊ

Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ - phường Đống Đa - Tp. Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phức
Điện thoại: 0211.3 861 140, 3 841 773; Fax: 0211.3 843 841. Email: ctk@vinh phuc.gov.vn, vinhphuc@gso.gov.vn