1. Vĩnh Phúc làm theo lời Bác

2. Vĩnh Phúc thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ khi Người về thăm tỉnh

3. Bài nói chuyện của Bác với cán bộ, đảng viên và nhân dân Vĩnh Phúc (ngày 2/3/1963)