Tăng cường các giải pháp bù hụt thu ngân sách (18/06/2018)

Tính đến hết tháng 6/2018, ước tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh là 13.769 tỷ đồng, đạt 46% dự toán; riêng số thu nội địa khoảng 11.600 tỷ đồng, đạt 43% dự toán.
xem tiếp

Kê khai thu nhập và tài sản: Cần minh bạch, rõ ràng hơn (10/06/2018)

Quốc hội đang họp. Một lần nữa, chuyện kê khai thu nhập, minh bạch tài sản lại làm nghị trường nóng lên.
xem tiếp

Lập Thạch tăng cường đấu tranh phòng chống ma túy (18/06/2018)

Thực hiện Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 39 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”...
xem tiếp
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo