Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về thương mại điện tử (27/10/2016)

Sáng 27/10, Sở Công thương phối hợp với Trung tâm Phát triển thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử, Bộ Công thương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về thương mại điện tử
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo