Tin tức tổng hợp

Đóng góp của Cựu chiến binh Vĩnh Phúc với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng quê hương (27/04/2015)

Trong khí thế cả nước ra trận, đã có hàng vạn thanh niên ở các địa phương trong tỉnh nhập ngũ vào quân đội ở nhiều quân binh chủng khác nhau và có mặt ở mọi chiến trường A, B, C, K (Miền Bắc, Miền Nam, Lào, Campuchia); nhiều tập thể, cá nhân đã lập công xuất sắc.

xem tiếp
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo