HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ CẤP PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN

     * Để nộp hồ sơ trực tuyến, phải thực hiện Đăng ký (lần đầu sử dụng)

     * Sử dụng tài khoản đăng ký để thực hiện đăng nhập và thực hiện theo các bước sau:

        Bước 1: Tải và điền đầy đủ thông tin trong Biểu mẫu

       Bước 2: Điền đầy đủ thông tin mục Thủ tục cấp phép và đính kèm các tệp là các file scan/mềm Thành phần hồ sơ theo quy định sau đó nhấn nút Nộp hồ sơ.

        Bước 3: Sử dụng Tra cứu để theo dõi thông tin phản hồi (tiếp nhận, cấp phép, từ chối hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ) từ Sở Thông tin và Truyền thông.

     * Thành phần hồ sơ:

        Cấp mới:

             1. Đơn đề nghị cấp phép xuất bản bản tin

             2. Quyết định thành lập cơ quan

             3. Sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin

             4. Măng sét Bản tin

             5. Quyết định thành lập Ban biên tập bản tin

       Cấp đổi (thực hiện khi giấy phép đã hết hạn hoặc có sự thay đổi so với giấy phép đã cấp):

             1. Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép xuất bản bản tin (nêu rõ lý do đề nghị cấp đổi)

             2. Sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin (nếu thay đổi)

             3. Măng sét Bản tin (nếu thay đổi)

             4. Báo cáo hoạt động năm (thực hiện khi giấy phép đã hết hạn)

       Cấp lại (thực hiện khi có giấy phép bị mất, hư hỏng):

             1. Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xuất bản bản tin (nêu rõ lý do đề nghịcấp lại) 

      * Thời gian thực hiện: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

      * Lệ phí cấp phép: Không.

     * Lưu ý: Sau khi có thông báo kết quả được cấp phép, người đăng ký (phải có giấy giới thiệu của cơ quan) trực tiếp mang hồ sơ gốc đến đối chiếu, nộp và nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông, sau 30 ngày nếu không đến nhận kết quả thì kết quả và hồ sơ sẽ bị hủy. Đối với trường hợp cấp đổi giấy phép, yêu cầu nộp lại giấy phép cũ cùng hồ sơ gốc.