Lập Thạch hoàn thành xây dựng mô hình câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng, chống bạo lực gia đình 30/11/2021

Từ khi có Luật PCBLGĐ, xử lý cụ thể các hành vi vi phạm và đặc biệt khuyến khích các hoạt động phòng, chống BLGĐ nên các hành vi BLGĐ đã giảm đáng kể.

Lập thạch, nâng cao truyền thông phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em 30/11/2021

Nhằm phát huy vai trò, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, gia đình và cộng đồng trong công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Lập Thạch tích cực nâng cao nhận thức công tác phòng chống bạo lực gia đình 30/11/2021

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các thành viên trong gia đình về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, thường xuyên quan tâm, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc

Bình Xuyên phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ nữ tham gia các cấp uỷ Đảng đạt từ 15% trở lên 29/11/2021

Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, đồng thời, đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo bình đẳng giới nhằm thu hẹp khoảng cách giới, tạo mọi điều kiện để phụ nữ và nam giới được tham gia,

Năm 2021 giảm hơn 100 vụ bạo lực gia đình so với năm trước 29/11/2021

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trước đây, trung bình mỗi năm, toàn tỉnh xảy ra hơn 200 vụ bạo lực gia đình nhưng năm 2021 chỉ có khoảng 100 vụ...

Xây dựng mô hình can thiệp phòng chống bạo lực gia đình 29/11/2021

Sau 7 năm chỉ đạo triển khai Chương trình hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình, các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban ngành đoàn thể và nhân dân trong tỉnh đã vào cuộc một cách tích cực; các nội dungchương trình được triển khai nghiêm túc, có tác dụng lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.

Bình Xuyên triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực 26/11/2021

Để giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em

Vĩnh Tường đẩy mạnh thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 25/11/2021

Phấn đấu đến năm 2025 đạt 80% trở lên người bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện được tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản; 90% trở lên người gây bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện ở mức chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự được tư vấn, tham vấn....

Hội thảo khoa học "Di tích chiến khu Ngọc Thanh - Bảo tồn và phát huy giá trị" 25/11/2021

Sáng 25/11, Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch phối hợp với Hội Di sản văn hoá Việt Nam tổ chức hội thảo “Di tích chiến khu Ngọc Thanh, tỉnh Vĩnh Phúc - Bảo tồn và phát huy giá trị"...

Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2026 12/10/2021

Chiều 12/10, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao...

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: