Giới thiệu chung

08/12/2020

 BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

Trụ sở
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Tỉnh ủy, đường Kim Ngọc, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3861114 - Email: bantgtu@vinhphuc.gov.vn  

LÃNH ĐẠO BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

1. Đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban

- Chỉ đạo toàn diện hoạt động của Ban; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về mọi hoạt động của Ban.

- Thực hiện sự chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng của Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Ho Chi Minh).

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng; là Chủ tịch Hội đồng xét nâng bậc lương, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng khoa học, Hội đồng sáng kiến của Ban.

- Là chủ tài khoản của Ban.

- Làm Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại của tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy phân công.

- Phụ trách Đảng bộ huyện Tam Đảo (theo phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

2. Đồng chí Ngô Chí Tuệ - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban

- Làm nhiệm vụ Thường trực, giúp Trưởng Ban chỉ đạo điều hành, xử lý, giải quyết công việc chung của Ban khi Trưởng Ban đi vắng hoặc ủy quyền.

- Phụ trách và điều hành hoạt động Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng; Phòng Thông tin công tác tuyên giáo và Tổng hợp.

- Theo dõi công tác tuyên giáo các đơn vị: Huyện Bình Xuyên; huyện Tam Dưong; huyện Lập Thạch; huyện Sông Lô; Đảng ủy Quân sự tỉnh; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh.

- Là chủ tài khoản ủy quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác và tham gia một số Ban chỉ đạo của tỉnh theo sự phân công của Trưởng ban.

3. Đồng chí Ngô Duy Đông - Phó Trưởng Ban

- Phụ trách phòng Khoa giáo.

- Phụ trách phòng Tuyên truyền BCXB.

- Phụ trách công tác Tuyên giáo thành phố Vĩnh Yên.

- Theo dõi công tác tuyên giáo các đơn vị: Thành phố Phúc Yên; huyện Vĩnh Tường; huyện Yên Lạc; Đảng ủy Công an tỉnh; Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác và tham gia một số Ban chỉ đạo của tỉnh theo sự phân công của Trưởng ban.

Nguồn: Thông báo số 10-TB/BTGTU
ngày 12/4/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

 

Các tin đã đưa ngày: