Thông báo kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 12 cho người lao động

03/04/2017

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thông báo về Kế hoạch kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 12 cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc  tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS, nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin chung về kỳ thi:

1. Cơ quan tổ chức thi: Bộ Lao động – TB&XH giao Trung tâm Lao động Ngoài nước phối hợp với cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tổ chức kỳ thi, quản lý thi, chấm bài và tổ chức kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực của người lao động.

2. Các ngành tuyển chọn: Sản xuất chế tạo, xây dựng, ngư nghiệp và nông nghiệp.

3. Chỉ tiêu tuyển chọn: 3.600 người (trong đó: sản xuất chế tạo: 1.500 người, xây dựng: 500 người, ngư nghiệp: 800 người và nông nghiệp: 800 người).

4. Phương thức thi tuyển:

4.1. Ngành sản xuất chế tạo và ngành xây dựng: Thi viết trên giấy theo hình thức trắc nghiệm, gồm 2 kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu, tổng số 50 câu hỏi, thời gian làm bài 70 phút, điểm tối đa: 200 điểm.

4.2. Ngành Nông nghiệp: Thi trên máy tính theo hình thức trắc nghiệm, gồm 2 kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu, tổng số 50 câu hỏi, thời gian làm bài 70 phút, điểm số tối đa 200 điểm.

Số người đạt yêu cầu tiếng Hàn các ngành: sản xuất chế tạo, xây dựng và nông nghiệp bằng số chỉ tiêu tuyển chọn nêu tại mục 3 được lựa chọn theo nguyên tắc lấy từ người có số điểm cao nhất trở xuống trong số những người đạt từ 80 điểm trở lên.

Lao động thi đạt tiếng Hàn ngành sản xuất chế tạo, xây dựng và nông nghiệp có thể tham gia kiểm tra tay nghề nếu có  nguyện vọng; kế hoạch kiểm tra tay nghề sẽ được thông báo đồng thời với thông báo kết quả thi tiếng Hàn. Lao động đạt kết quả sau kiểm tra tay nghề sẽ được ưu tiên giới thiệu với chủ sử dụng Hàn Quốc.

4.3. Ngành ngư nghiệp:Thi 2 vòng:

- Vòng 1. Thi tiếng Hàn: Thi viết trên giấy theo hình thức trắc nghiệm, gồm 2 kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu, tổng số 50 câu hỏi, thời gian làm bài 70 phút, điểm số tối đa 200 điểm. Số ứng vieen đạt yêu cầu về tiếng Hàn đã được chọn tham dự kiểm tra tay nghề sẽ là 1.600 người, gấp 2 lần chỉ tiêu; lựa chọn theo nguyên tắc lấy từ người có điểm cao nhất trở xuống trong số những người đạt từ 60 điểm trở lên.

- Vòng 2. Kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực:

+ Kiểm tra tay nghề gồm: Kiểm tra thể lực, kỹ năng cơ bản và phỏng vấn

+ Đánh giá năng lực gồm: đánh giá kinh nghiệm thực tế đối với những lao động đã có kinh nghiệm làm việc và đánh giá bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến ngành nghề đăng ký với những lao động đã qua đào tạo, được cấp bằng, chứng chỉ.

5. Thời gian tổ chức các kỳ thi:

5.1. Thi tiếng Hàn trên giấy ngành sản xuất chế tạo, xây dựng và ngư nghiệp: từ ngày 17/6/2017 đến 18/6/2017.

5.2. Thi tiếng Hàn trên máy tính ngành nông nghiệp: dự kiến từ ngày 7/8/2017 đến 6/9/2017.

5.3. Kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực ngành ngư nghiệp: Từ ngày 20/8/2017 đến ngày 56/9/2017.

Những người lao động đạt yêu cầu tiếng Hàn các ngành sản xuất chế tạo xây dựng, nông nghiệp và những người lao động đạt yêu cầu tay nghề ngành ngư nghiệp mới được làm hồ sơ dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc để giới thiệu với chủ sử dụng Hàn Quốc. Sau khi chủ sử dụng Hàn Quốc lựa chọn ký hợp đồng, người lao động mới làm thủ tục đi làm việc tại Hàn Quốc.

II. Đối tượng và điều kiện dự thi:

1. Đối tượng dự thi:

1.1. Ngành sản xuất chế tạo xây dựng:

- Người lao động chưa từng đi làm việc tại Hàn Quốc, cư trú dài hạn tại các địa phương không tạm dừng tuyển chọn lao động năm 2017. Đối với lao động di chuyển từ địa phương dừng tuyển chọn đến địa phương được tuyển chọn phải có thời gian cư trú tối thiểu 01 năm tính đến ngày 10/4/2017.

- Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước đúng hạn hợp đồng, bao gồm người lao động có hộ khẩu thường trú tại các huyện tạm dừng tuyển chọn năm 2017.

- Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS và ở lại cư trú bất hợp pháp nhưng tự nguyện về nước trong thời gian từ ngày 01/4/2016 đến 31/12/2016.

1.2. Ngành nông nghiệp:

- Người lao động chưa từng đi làm việc tại Hàn Quốc, cư trú dài hạn tại 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/2/2008 của Chính phủ tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ, trừ các xã thuộc các huyện tạm dừng tuyển chọn năm 2017. Đối với những lao động chuyển khẩu từ các địa phương không tuyển chọn trong ngành nông nghiêp hoặc tạm dừng tuyển chọn năm 2017 đến các địa phương được tuyển chọn nói trên thì phải có thời gian cư trú tối thiểu tại địa phương chuyển đến là 01 năm tính đến ngày 10/4/2017.

- Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước đúng hạn hợp đồng, bao gồm người lao động có hộ khẩu thường trú tại các huyện tạm dừng tuyển chọn năm 2017.

- Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS và ở lại cư trú bất hợp pháp nhưng tự nguyện về nước trong thời gian từ ngày 01/4/2016 đến 31/12/2016.

1.3. Ngành ngư nghiệp:

- Người lao động chưa từng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS, đang cư trú tại các huyện ven biển và các huyện đảo thuộc các tỉnh/ thành phố trong cả nước trừ các huyện tạm dừng tuyển chọn năm 2017. Đối với những người lao động chuyển hộ khẩu từ các huyện không tuyển chọn trong ngành ngư nghiệp hoặc tạm dừng tuyển chọn năm 2017 đến các địa phương được tuyển chọn nói trên thì phải có thời gian cư trú tối thiểu tại địa phương chuyển đến là 01 năm tính đến ngày 10/4/2017.

- Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước đúng hạn hợp đồng, bao gồm người lao động có hộ khẩu thường trú tại các huyện tạm dừng tuyển chọn năm 2017.

- Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS và ở lại cư trú bất hợp pháp nhưng tự nguyện về nước trong thời gian từ ngày 01/4/2016 đến 31/12/2016.

Sau khi thống nhất với phía Hàn Quốc, Bộ Lao động – TB&XH sẽ thông báo danh sách các địa phương tạm dừng tuyển chọn năm 2017.

2. Điều kiện dự thi:

Người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn các ngành nghề nêu trên năm 2017 phải đủ các điều kiện sau:

- Từ 18-39 tuổi (sinh trong khoảng thời gian từ 11/4/1977 đến 10/4/1999).

- Không có án tích theo quy định của pháp luật.

- Chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc

- Không bị cấm xuất cảnh Việt Nam;

- Không có thân nhân (bố, mẹ, con đẻ; anh, chị em ruột; vợ hoặc chồng) đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc;

- Đủ sức khỏe đi làm việc tại nước ngoài theo quy định của Bộ Y tế;

- Đối với người lao động đăng ký dự thi ngành ngư nghiệp cần có kinh nghiệm đánh bắt hoặc nuôi trồng thủy sản trên biển, có sức khỏe và chịu được sóng nước để làm việc trên tàu biển hoặc đã được đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo đối với các ngành nghề liên quan đến ngư nghiệp (đối với những trường hợp bị đứt, cụt ngón tay hoặc chấn thương, dị tật cột sống vẫn được đăng ký dự thi, tuy nhiên việc xét tuyển sẽ căn cứ vào kết quả kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực).

3. Tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi:

3.1. Thời gian.

- Tiếp nhận đăng ký thi tiếng Hàn cho cả 4 ngành từ ngày 10/4/2017 đến ngày 13/4/2017 (04 ngày) bắt đầu từ 8h00’ đến 17h00’ (nghỉ trưa từ 12h00’ đến 13h00’).

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra tay  nghề và đánh giá năng lực ngành ngư nghiệp từ ngày 7/8/2017 đến 10/8/2017.

3.2. Cơ quan và địa điểm tiếp nhận đăng ký.

Sở Lao động - TB&XH giao cho Trung tâm Đào tạo Lao động xuất khẩu tỉnh là đơn vị đầu mối tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của người lao động (tại địa chỉ: Số 39 đường Chu Văn An, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.)

3.3. Thủ tục đăng ký tiếp nhận:

- Đơn đăng ký (phát tại địa điểm tiếp nhận)

- Phô tô giấy CMND (thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu)

- 2 ảnh cỡ 3.5 x 4.5 (chụp trong vòng 3 tháng)

- Lệ phí dự thi: 24USD (hoặc tiền Việt Nam tương đương).

3.4. Thông báo kết quả thi:

- Ngành ngư nghiệp thông báo ngày 30/6/2017

- Ngành sản xuất chế tạo, xây dựng thông báo ngày 7/7/2017

- Ngành Nông nghiệp thông báo ngày 15/9/2017.

Hình thức thông báo: Kết quả thi công bố trên trang điện tử của Trung tâm Lao động Ngoài nước (www.colab.gov.vn) và các trang:http://www.eps.go.kr;http://eps.hrdkorea.or.kr/epstopik.

Lưu ý: Mọi thông tin chi tiết, đề nghị người lao động tra cứu trực tiếp tại Website của Trung tâm Lao động Ngoài nước www.colab.gov.vn hoặc Trung tâm Đào tạo Lao động Xuất khẩu tỉnh: xuatkhaulaodongvinhphuc.vn hoặc Sở Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc: http://soldtbxh.vinhphuc.gov.vn

Sở Lao động - TB&XH đề nghị các cơ quan phối hợp, thông tin toàn văn nội dung thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người lao động biết và đăng ký tham gia dự thi.

Nguồn: Công văn số 469/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 30/3/2017
của Sở Lao động thương binh và xã hội

Các tin đã đưa ngày: