Triển khai tiêm phòng Covid-19 đợt 10 với trên 370.000 liều vắc xin

13/10/2021

Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 86 /KH-SYT về tiếp nhận, bảo quản, phân bổ và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đợt 10 năm 2021.

Theo kế hoạch, đợt tiêm này tỉnh sẽ triển khai thực hiện tiêm 370.200 liều vắc xin, trong đó 300.000 liều vắc xin Vero Cell của Sinopharm; 70.200 liều vắc xin Pfizer.

Đối tượng tiêm được thực hiện theo Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh, trong đó, ưu tiên cho các đối tượng:

- Các đối tượng là người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp; trong đó ưu tiên các chuyên gia nước ngoài, lãnh đạo, nhà quản lý các doanh nghiệp;

- Người cung cấp các dịch vụ thiết yếu như: vận tài, môi trường, điện, nước, bưu chính, lương thực, thực phẩm;

- Người mắc các bệnh mạn tính; Người trên 50 tuổi;

- Giáo viên, nhân viên trường học (chưa tiêm những đợt trước);

- Người lao động tự do; Người dân ở vùng, khu du lịch;

- Người nước ngoài và người Việt Nam định cư tại nước ngoài hiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh;

- Người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính (chưa tiêm những đợt trước).

Chỉ tiêu phân bổ tại các điểm tiêm vắc xin đợt 10:

Phân bổ vắc xin 300.000 liều Verocell (Sinopharm) phòng COVID-19 đợt 10 năm 2021

TT

Đơn vị

Tỷ lệ phân bổ

vắc xin

Vắc xin Vero Cell (liều)

Tổng số

(liều)

Mũi 1

(Đợt 10)

Mũi 2

(Đợt 9, Đợt 10)

1

Thành phố Vĩnh Yên

15%

15.000

15.000

30.000

2

Thành phố Phúc Yên

15%

15.000

15.000

30.000

3

Huyện Bình Xuyên

10%

10.000

10.000

20.000

4

Huyện Lập Thạch

10%

10.000

10.000

20.000

5

Huyện Sông Lô

10%

10.000

10.000

20.000

6

Huyện Tam Dương

10%

10.000

10.000

20.000

7

Huyện Vĩnh Tường

10%

10.000

10.000

20.000

8

Huyện Yên Lạc

10%

10.000

10.000

20.000

9

Tam Đảo

10%

10.000

10.000

20.000

10

Bệnh viện ĐK tỉnh

 

 

50.000

50.000

11

Bệnh viện ĐKKVPY

 

 

50.000

50.000

Tổng

100%

100.000

200.00

300.000

 Phân bổ 70.200 liều vắc xin Pfizer phòng COVID-19 đợt 10 năm 2021

TT

Đơn vị

Vắc xin Pfizer (liều)

Tổng số

(liều)

Trả mũi 2 (Đợt 8)

Trả mũi 2 (Đợt 9)

Trả mũi 2 cho người tiêm mũi 1 Moderna

Tiêm mũi 1

(Đợt 10)

1

Thành phố Vĩnh Yên

        2.754

         2.304

0

11.802

               16.860

2

Thành phố Phúc Yên

           858

         1.212

30

11.802

               13.902

3

Huyện Bình Xuyên

        1.722

         1.854

18

11.802

               15.396

4

Huyện Lập Thạch

        1.722

         1.758

18

              -  

                 3.498

5

Huyện Sông Lô

        1.722

         1.890

18

              -  

                 3.630

6

Huyện Tam Dương

        1.722

         1.800

0

              -  

                 3.522

7

Huyện Vĩnh Tường

        1.722

         1.758

42

              -  

                 3.522

8

Huyện Yên Lạc

        1.722

         1.776

120

              -  

                 3.618

9

Tam Đảo

        1.722

         1.812

24

              -  

                 3.558

10

Bệnh viện ĐK tỉnh

             -  

            306

              -  

              -  

                    306

11

Bệnh viện ĐKKVPY

           864

         1.500

24

              -  

                 2.388

Tổng cộng

      16.530

       17.970

            294

        35.406

               70.200

Thời gian tiêm vắc xin đợt 10: vắc xin Pfizer, tiêm mũi mũi 1 hoàn thành trước ngày 16/10/2021, tiêm trả mũi 2 hoàn thành trước ngày 22/10/2021; vắc xin Vero Cell của Sinopharm, tiêm mũi 1, hoàn thành trước ngày 20/10/2021, tiêm trả mũi 2 cho người tiêm mũi 1 đủ thời gian đợt 9 và đợt 10. Căn cứ thời gian hoàn thành mũi 1, các đơn vị xây dựng kế hoạch tiêm trả mũi 2, thời gian thực hiện tiêm trả mũi 2 mỗi đợt từ 5-8 ngày.

Theo số liệu thống kê của Sở Y tế, tính đến ngày 13/10/2021, trên địa bàn tỉnh đã triển khai xong 9 đợt tiêm vắc xin COVID-19 cho 364.056 người, chiếm 44,9% dân số trên 18 tuổi./.

Bích Hằng

 

Các tin đã đưa ngày: