Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 21/10-28/10/2021

15/10/2021

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

Cắt điện MC 376E25.7 dự kiến mất điện từ 05:00÷11:30 ngày 23/10/2021 gồm các TBA: Cty Bảng Hậu 1+2; Hương Canh 3+4;  Cty Duy Hòa ; Cty DIAMOND ; Cty Dung Thọ;  Bơm Tăng Áp; Cửa Đồng; Đầm Cả;  Chiếu Sáng QL2 số 4.

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Tân Phong 10

8:00

10:00

22/10

Thay dây nối đất CSV ; nối đất cực MBA

2

TBA Thanh Lãng 6

10:00

12:30

22/10

Thay đầu cốt cáp xuất tuyến lộ B;D bị phát nhiệt ; Vệ sinh công nghiệp TBA

3

TBA CQT Thanh Lãng

13:00

15:00

22/10

Thay dây nối đất CSV ; nối đất cực MBA

4

TBA Đồng Lý 4

15:00

17:00

22/10

Thay dây nối đất CSV ; nối đất cực MBA

5

TBA CQT Đồng Lý

8:00

10:00

23/10

Thay dây nối đất CSV ; nối đất cực MBA

6

TBA Can By 3

9:40

11:50

23/10

Thay dây nối đất CSV ; nối đất cực MBA

7

TBA Thượng Đức

13:00

15:00

23/10

Thay dây nối đất CSV ; nối đất cực MBA

8

TBA Xóm Trũng

7:30

9:30

23/10

Thay TI đầu cực định kỳ, lắp bổ sung hàng kẹp trung gian, thí nghiệm định kỳ MBA

9

TBA Bẳng Hậu

10:00

12:00

23/10

Thay công tơ đầu cực định kỳ, lắp bổ sung hàng kẹp trung gian

10

TBA Cty Vạn Xuân

15:30

17:30

23/10

Thay công tơ đầu cực định kỳ, lắp bổ sung hàng kẹp trung gian

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Lập Thạch:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Triệu Đề 4

7:30

10:00

28/10

Xử lý thấm dầu mặt MBA + ty sứ hạ thế pha B, bổ xung dầu, VSCN TBA

2

TBA Bàn Giản 8

10:00

12:30

28/10

Xử lý rỉ dầu, bổ xung dầu MBA, Thay dây trung tính MBA, dây dòng CSV bị mất trộm, VSCN TBA

3

TBA Xuân Hòa 6

13:30

15:30

28/10

Bổ xung dầu MBA, thay hạt hút ẩm, thay GZ 500, VSCN TBA

4

TBA Bầu Tỉnh

15:30

17:30

28/10

Bổ xung dầu MBA, VSCN TBA

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Đảo:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Chiếu Sáng Q.Lộ 2B T3

8:00

10:00

27/10

Thay công tơ đầu cực định kỳ TBA

2

TBA Chiếu Sáng Q.Lộ 2B T4

10:00

12:00

27/10

Thay công tơ đầu cực định kỳ TBA

3

TBA Thế Giới Xanh

13:30

15:30

27/10

Thay công tơ đầu cực định kỳ. Lắp hàng kẹp trung gian TBA

4

TBA Đồng Mận 2

7:30

9:00

28/10

Thay công tơ đầu cực định kỳ. Lắp hàng kẹp trung gian TBA

5

TBA Minh Hiếu

9:00

10:30

28/10

Thay công tơ đầu cực định kỳ TBA

6

TBA Trại Lợn Đức Khang

10:30

12:30

28/10

Thay công tơ đầu cực định kỳ TBA

7

TBA Danh Thắng Tây Thiên

14:00

16:30

28/10

Thay công tơ đầu cực định kỳ. Lắp hàng kẹp trung gian TBA

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Tường:

Cắt điện đ/d 478E25.10 dự kiến mất điện từ 06:00÷12:30 ngày 21/10/2021 gồm các TBA: Tứ Trưng 3, 5, 6, Ngũ kiên1, 4, 5, 6,  Xóm Dầu, Phú đa 1, 4.

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Tân Tiến 4

8:00

10:00

21/10

Thay công tơ, TI đầu cực định kỳ, xử lý rỉ dầu TBA

2

TBA Bơm Đại Định

10:00

12:00

21/10

Thay công tơ đầu cực định kỳ, VSCN TBA

3

TBA Lý Nhân 2

13:30

15:30

21/10

Thay công tơ, TI đầu cực định kỳ, VSCN TBA

4

TBA Phú Đa 4

7:00

9:00

21/10

Thay công tơ đầu cực, xử lý rỉ dầu van xả dầu bình dầu phụ, VSCN TBA

5. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Vĩnh Yên:

Cắt điện đ/d 478E25.6 dự kiến mất điện từ 07:30÷09:30 ngày 23/10/2021 gồm các TBA: Đông Đạo 4; TBA Đông Đạo 6; TBA Xóm Yên 3; TBA Xóm Yên; Cty Hợp Thịnh- T1; TBA Xóm Yên 2; TBA Xóm Yên 5; TBA Xóm Hốp; TBA Hội Hợp 1; TBA Chính Trị ; TBA Hội Hợp Tự Xây 2; TBA Hội Hợp Tự Xây; TBA Đông Đạo 8; TBA Hóc Thân 2; TBA Hóc Thân 1.

Cắt điện đ/d 476E25.9 dự kiến mất điện từ 07:30÷11:00 ngày 24/10/2021 gồm các TBA: Cty JEONGSAN STC; PRIDE STC; Vina Kumyang; VN JinJung T2; HHCN  Geo-gear; CN Midori Aprel.

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Công ty TNHH JaWa Vina

13:30

15:30

21/10

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và Ti định kỳ

2

TBA Hội Hợp 11

15:10

17:30

21/10

Xử lý rỉ dầu ti sứ hạ thế và bổ xung dầu MBA

3

TBA Công Ty TNHH Đức Minh T2

7:30

9:30

23/10

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và thay TI định kỳ

 

TBA Trường Quân Sự QK 2

9:10

11:00

23/10

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và thay TI định kỳ

 

TBA Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải

10:40

12:30

23/10

Xử lý rỉ dầu nấc phân áp MBA, bổ xung dầu

 

TBA Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh T3

14:00

16:00

23/10

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và thay TI định kỳ

 

TBA TT Huấn Luyện Công An VP

15:30

17:30

23/10

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và thí nghiệm MBA, CSV, đo điện trở TĐ trạm

 

TBA Công ty HHCN Sun Hua T3

8:00

12:30

24/10

Vệ sinh công nghiệp bụi bẩn mặt máy, xiết lại bu lông ty sứ hạ thế, sứ cao thế MBA

 

TBA Công ty TNHH VietSheng T4

8:30

12:30

24/10

Vệ sinh công nghiệp bụi bẩn mặt máy, xiết lại bu lông ty sứ hạ thế, sứ cao thế MBA

 

TBA Cty TNHH Orchem Vina

7:30

9:30

24/10

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và thay TI định kỳ

 

TBA Cty TNHH Meisei Việt Nam T1

9:10

12:30

24/10

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và thí nghiệm MBA, CSV, đo điện trở TĐ trạm

 

TBA Cty TNHH Ksourse

13:30

15:30

24/10

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và thí nghiệm MBA, đo điện trở TĐ trạm

 

TBA Cty TNHH Exedy VN

15:10

17:00

24/10

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và thí nghiệm MBA, đo điện trở TĐ trạm

6. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Yên Lạc:

Cắt điện ĐZ 473 E25.6 dự kiến mất điện từ 07:00÷10:30 ngày 22/10/2021 gồm các TBA: UBND xã Đồng cương, Vật Cách, Chi Chỉ 1, Cổ tích, Bơm Đồng cương - xã Đồng cương, TBA Tân nguyên 1,2, Đông lỗ 1,2 - xã Trung nguyên, TBA Cung thượng 2 xã Bình định - Yên lạc.

Cắt điện ĐZ 477E25.6 dự kiến mất điện từ 15:00÷17:30 ngày 23/10/2021 gồm các TBA: sản nhi Vĩnh Phúc, Đồng Lạc 2,3,4, Hùng vỹ 2,4, Đồng Văn 1.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện.

Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc
Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng

 

Các tin đã đưa ngày: