Nhiều chuyển biến trong công tác quy hoạch, phát triển đô thị những tháng đầu năm

23/04/2021

Hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp phát triển và là thành phố trực thuộc Trung ương, những năm qua, Vĩnh Phúc luôn quan tâm, ưu tiên nguồn lực cho công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình, dự án hạ tầng quan trọng theo quy hoạch vùng, quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến nay, Vĩnh Phúc đạt khoảng 60/100 điểm về phân loại đô thị loại I theo Nghị quyết 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với gần 30 đô thị, trong đó, thành phố Vĩnh Yên là đô thị loại II giữ vai trò trung tâm kinh tế - văn hóa - chính trị của tỉnh; thành phố Phúc Yên là đô thị loại III và các đô thị khác thuộc các huyện. Hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư với 64 dự án lớn, gồm 47 dự án hạ tầng kỹ thuật, 15 dự án hạ tầng xã hội và 2 dự án kiến trúc cảnh quan.

Cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và kế thừa những thành công trong công tác quy hoạch, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh, 3 tháng đầu năm 2021, Sở Xây dựng tiếp tục triển khai điều chỉnh 3 đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía Bắc, phía Nam và phía Tây đô thị Vĩnh Phúc; thiết kế 3 đồ án quy hoạch chung đô thị loại IV của các huyện: Tam Đảo, Vĩnh Tường, Bình Xuyên. Rà soát, báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 A1, A4, A5; rà soát, đề xuất điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc theo định kỳ.

Cùng với đó, Sở triển khai lập 3 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ gồm: hồ Đồng Nhập, hồ Làng Hà, huyện Tam Đảo; khu vực xung quanh hồ Vân Trục, huyện Lập Thạch, hồ Bò Lạc, huyện Sông Lô; thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ các đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp: khu vực phía Nam hồ Thanh Lanh, huyện Bình Xuyên; khu vực phía Nam đường Vành đai 3 huyện Vĩnh Tường; khu vực 2 bên đường tỉnh 301 thành phố Phúc Yên; khu vực phía Đông Bắc hồ Đại Lải, thành phố Phúc Yên.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, công tác lập đồ án quy hoạch xây dựng đã đáp ứng được tiến độ, làm cơ sở triển khai đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung đô thị Vĩnh Phúc. Các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch đô thị đã và đang được triển khai đúng kế hoạch; nhiều dự án được hoàn thành đưa vào sử dụng một phần hoặc toàn bộ đã tạo điểm nhấn về giao thông, kiến trúc, tạo điểm nhấn quan trọng trong không gian đô thị Vĩnh Phúc như: Công viên Quảng trường Hồ Chí Minh; Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc; khu công viên giải trí thành phố Vĩnh Yên; khu công viên cây xanh các huyện: Lập Thạch, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc...

Để đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa, hiện đại hóa, sớm đạt tiêu chí đô thị loại I, tiến tới trở thành thành phố Vĩnh Phúc trực thuộc Trung ương,  thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tăng cường quản lý, giám sát việc công bố, công khai quy hoạch, cắm mốc giới, cung cấp thông tin, việc triển khai thực hiện xây dựng các dự án theo quy hoạch. Tiếp tục triển khai quy hoạch chung 3 đô thị mới loại IV các huyện: Tam Đảo, Bình Xuyên, Vĩnh Tường; các đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp. Đồng thời, xây dựng hệ thống quản lý quy hoạch và phát triển đô thị trên nền tảng GIS. Nâng cao năng lực tư vấn lập quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định quy hoạch đối với các đồ án xây dựng, đồ án chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và thiết kế đô thị, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quản lý đầu tư xây dựng theo đúng quy định của Chính phủ.

Thanh Nga

 

Các tin đã đưa ngày: