Tháo gỡ khó khăn cho phát triển các cụm công nghiệp

29/04/2021

Theo quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Vĩnh Phúc sẽ hình thành 32 cụm công nghiệp, tổng diện tích trên 689,9 ha, trong đó, giai đoạn 2016-2020 dự kiến thành lập 24 cụm với diện tích trên 511,6ha, giai đoạn 2021-2030 dự kiến thành lập 8 cụm với diện tích 117,3 ha.

Để đẩy mạnh phát triển các cụm công nghiệp, thu hút đầu tư, những năm qua, cùng với thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của Trung ương, Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều chính sách riêng nhằm hỗ trợ, thu hút các nhà đầu tư hạ tầng, các doanh nghiệp, hộ gia đình vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các cụm công nghiệp nhằm từng bước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về mặt bằng, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư. Tiêu biểu như: Nghị quyết số 50, ngày 18/12/2018 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2021; Nghị quyết số 31 ngày 31/7/2019 của HĐND tỉnh về quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể đối với các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 07 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 50 về việc hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2021. Tuy nhiên, do còn nhiều khó khăn, vướng mắc, việc đầu tư phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn chậm và tỷ lệ lấp đầy chưa cao.  

Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Minh Phương, Yên Lạc

Theo báo cáo của Sở Công thương, đến nay, toàn tỉnh có 15 cụm công nghiệp được thành lập và giao chủ đầu tư, trong đó, huyện Yên Lạc có 6 cụm, huyện Vĩnh Tường có 5 cụm, huyện Tam Dương có 2 cụm, huyện Sông Lô 1 cụm và thành phố Phúc Yên 1 cụm. 

Với hạ tầng kỹ thuật được đầu tư tương đối đầy đủ, có hệ thống xử lý nước thải tập trung, các cụm công nghiệp đang thu hút 559 dự án, tổng diện tích đất đã giao cho các nhà đầu tư là 122ha, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 26,2%, tạo công ăn việc làm cho gần 7.700 lao động. Đặc biệt, trong số các cụm công nghiệp đi vào hoạt động, có 5 cụm đạt tỷ lệ lấp đầy 100% là: Cụm công nghiệp Yên Đồng, cụm công nghiệp Tề Lỗ, cụm công nghiệp thị trấn Yến Lạc, cụm công nghiệp Tân Tiến và cụm công nghiệp Hùng Vương. Các cụm công nghiệp còn lại có tỷ lệ lấp đầy thấp: Cụm công nghiệp Lý Nhân, Vĩnh Tường, tỷ lệ lấp đầy mới đạt 15,8%; cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương đạt 35,6%; cụm công nghiệp Đồng Sóc 38,3%; cụm công nghiệp Hợp Thịnh đạt xấp xỉ 16%...

Theo đánh giá của Sở Công thương, nguyên nhân khiến việc phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn là do một số địa phương chưa giao đầu mối quản lý cụm công nghiệp cho đơn vị cụ thể. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, phát triển các cụm công nghiệp còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và quy hoạch chung phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Phúc dẫn đến nhiều cụm công nghiệp nằm trong các khu vực đô thị. Công tác quản lý đất đai, xây dựng còn nhiều bất cập. Một số công trình hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào, hệ thống xử lý nước thải, chất thải còn chấp vá; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm và hầu hết các cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung theo đúng quy định.

Để tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy phát triển các cụm công nghiệp theo đúng quy hoạch, Sở Công thương đề xuất UBND tỉnh nghiên cứu, bổ sung một số cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho các nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp; rà soát, điều chỉnh quy hoạch các cụm công nghiệp phù hợp với nhu cầu phát triển công nghiệp của tỉnh. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư hạ tầng, đầu tư thứ cấp vào các cụm công nghiệp. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vay vốn ưu đãi đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh phát triển doanh nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động, đóng góp tích cực cho sự phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội của địa phương.

Thanh Nga

 

Các tin đã đưa ngày: