Trung bình mỗi tháng, Vĩnh Phúc có trên 150 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động

06/05/2021

Trong 4 tháng đầu năm 2021, dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp song tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn giữ ổn định với trên 600 doanh nghiệp được thành lập mới và  quay trở lại hoạt động.

Phát triển công nghiệp hỗ trợ là một trong những lĩnh vực ưu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc 

Ngay những tháng đầu năm, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai đồng bộ các giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, thanh toán điện tử; rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp; tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại với các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh để trực tiếp bàn các giải pháp cụ thể giúp doanh nghiệp vượt khó đi lên, ổn định sản xuất. Nhờ đó, đến cuối tháng 4/2021, toàn tỉnh có 415 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 4.857 tỷ đồng, tăng 23% về số doanh nghiệp và tăng 111% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020. Ngoài ra, còn có 192 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tính trung bình mỗi tháng trên địa bàn tỉnh có 151 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Để tạo đà cho doanh nghiệp phát triển, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang có những diễn biến phức tạp, khó lường, những tháng tới, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; tăng cường đối thoại, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp doanh nghiệp tận dụng các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do, nhất là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU để phát triển sản xuất kinh doanh, trong đó, đặc biệt ưu tiên cho phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ và các ngành nghề đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày: