Giai đoạn 2012-2021, toàn tỉnh hình thành 76 dự án phát triển nhà ở, đô thị

10/05/2021

Thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển và quản lý đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, các cấp, các ngành đã chủ động đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án được giao, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Công tác phát triển hệ thống đô thị từng bước đi vào nền nếp, theo quy hoạch và có kế hoạch. 

Theo đánh giá của ngành chức năng, tại thời điểm ban hành Nghị quyết năm 2012, hệ thống đô thị của tỉnh phát triển với tốc độ đô thị hóa chưa xứng với tiềm năng. Toàn tỉnh mới có 14 đô thị các loại, trong đó có 1 đô thị loại III, 1 đô thị loại IV và 12 đô thị loại V; dân số đô thị 284.800 người, tỷ lệ đô thị hóa mới đạt 23%, thấp hơn mức trung bình của cả nước. Hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị vẫn chưa được đầu tư đồng bộ; chất lượng cuộc sống của người dân đô thị chưa thực sự được cải thiện, nâng cao. Việc xây dựng, phát triển và quản lý đô thị mới tập trung chủ yếu ở các thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên và một số đô thị là huyện lỵ, còn lại chưa phát triển để có thể đảm nhiệm vao trò là điểm tựa tạo ra sức hút và sức lan tỏa phát triển đô thị trên toàn tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy, giai đoạn 2012-2021, toàn tỉnh có 32 đô thị gồm: Thành phố Vĩnh Yên là đô thị loại II, thành phố Phúc Yên là đô thị loại III, 30 đô thị loại V thuộc các huyện gồm 16 thị trấn và 14 đô thị. Hiện tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 45%, cao hơn mức bình quân chung cả nước. Đến nay, chính quyền đô thị cấp huyện có 2 thành phố: Vĩnh Yên và Phúc Yên; cấp xã có 15 phường, 16 thị trấn.

Về phát triển nhà ở, sau 10 thực hiện Nghị quyết, tỉnh đã chấp thuận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư cho 32 dự án phát triển nhà ở, đô thị. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 76 dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới, khu chức năng đô thị được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; đã giao chủ đầu tư tổng diện tích sử dụng đất 2.758 ha, diện tích đất ở chiếm khoảng 862 ha. Sau khi các dự án hoàn thành sẽ đáp ứng chỗ ở cho 278.000 người. So với năm 2012, diện tích nhà ở toàn tỉnh tăng thêm khoảng 14,2 triệu m2, bình quân đạt 29,7m2/người. Hiện trên địa bàn tỉnh có 35 dự án nhà ở xã hội đã được giao chủ đầu tư với tổng diện tích sử dụng đất trên 133ha, cung cấp khoảng 21.000 căn hộ, đã đưa vào sử dụng 6 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 1.400 căn. UBND tỉnh cũng đã phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở với tổng cộng 3.077 hộ, đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ được 3.065 hộ, đạt khoảng 99,6% so với kế hoạch, đồng thời, hỗ trợ 493 hộ nghèo khó khăn về nhà ở vay vốn.

Hệ thống đô thị trên địa bàn tăng cả về số lượng và chất lượng, bước đầu đã hình thành mạng lưới đô thị được kết nối, phát triển theo kế hoạch, không dàn trải. Chất lượng đô thị tăng trưởng đáng kể với sự đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, kể cả khu vực nông thôn cũng được quan tâm đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Các đô thị đã phát huy vai trò là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, du lịch, là động lực quan trọng phát triển kinh tế, xã hội của vùng, của khu vực, giữ vai trò tích cực vào sự tăng trưởng của từng khu vực và của cả tỉnh. Các dự án đầu tư xây dựng đô thị tăng nhanh cả về số lượng dự án cũng như phân bổ lan tỏa ở nhiều địa phương đã góp phần tăng tỷ lệ đô thị hóa, tăng nhu cầu lao động, việc làm, giải quyết lao động dôi dư từ khu vực nông thôn.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: