Vĩnh Tường quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và xử lý vi phạm Luật Đất đai

14/10/2021

Thực hiện cam kết đã ký với BTV Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, từ đầu năm đến nay, UBND huyện Vĩnh Tường đã ban hành nhiều văn bản triển khai các quy định mới cũng như quán triệt việc thực hiện một số nhiệm vụ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân đầu tư công và xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn.

Tính đến 30/9/2021, huyện Vĩnh Tường đã giải ngân hơn 700 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt hơn 54% số vốn được giao, trong đó, cấp huyện giải ngân hơn 300 tỷ đồng, cấp xã giải ngân đạt hơn 400 tỷ đồng. Để có kết quả này, ngay những tháng đầu năm, UBND các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021, kịp thời trình HĐND cùng cấp ban hành các nghị quyết để làm cơ sở triển khai thực hiện. Một số địa phương thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư đạt tỷ lệ cao như: Kim Xá, Đại Đồng, Cao Đại, Thượng Trưng, Vĩnh Sơn, Bình Dương, Vân Xuân, Tân Phú, Tuân Chính, thị trấn Vĩnh Tường, Vĩnh Thịnh, Phú Đa... 

Về công tác xử lý vi phạm đất đai, đến đầu 10/2021, trên địa bàn huyện có 119 trường hợp vi phạm Luật Đất đai mới phát sinh tại 21 xã, thị trấn; đã xử lý được 94 trường hợp, còn 25 trường hợp chưa xử lý dứt điểm tại 4 xã, thị trấn: Thổ Tang, Tứ Trưng, Thượng Trưng, Vĩnh Thịnh. Bên cạnh đó, huyện Vĩnh Tường đã xử lý được 588 trường hợp vi phạm tồn tại trong quản lý, sử dụng đất đai theo Kế hoạch 54 của UBND tỉnh, đạt hơn 71% chỉ tiêu UBND tỉnh  giao năm 2021.

Tại hội nghị đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và công tác xử lý vi phạm đất đai được UBND huyện tổ chức sáng 14/10, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị, Đồng thời, đề xuất một số giải pháp hay trong giải ngân vốn đầu tư công, xử lý dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm Luật Đất đai để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2021.

Ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác giải quyết, xử lý vi phạm Luật Đất đai cũng như thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND huyện Lê Nguyễn Thành Trung yêu cầu, trong những tháng cuối năm, các ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã được UBND huyện đề ra. Đặc biệt, thủ trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND huyện trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục tham mưu, đề xuất, phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao, không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới.

Bích Phượng

 

Các tin đã đưa ngày: