Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2021

04/01/2021

Chiều 4/1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của điều 30, điều 32, Điều lệ Đảng, nhất là tham mưu thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid - 19. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2020 bảo đảm chất lượng, tiến độ. Đồng thời, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thi hành kỷ luật nghiêm minh đối với những trường hợp có khuyết điểm, vi phạm. Trong năm, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra 565 tổ chức đảng, 428 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 458 tổ chức và 525 đảng viên; thi hành kỷ luật đảng đối với 2 tổ chức, 457 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 125 đảng viên; kiểm tra 43 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Đặc biệt, năm 2020, ủy ban kiểm tra các cấp đã tăng cường công tác nắm tình hình theo hướng "nắm sâu, nắm chắc, nắm toàn diện", tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số vụ việc phức tạp ở một số đảng bộ.

Tại hội nghị, đóng góp ý kiến về các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, các đại biểu cho rằng, để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát cần tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy trong việc định hướng xây dựng các nội dung chương trình công tác kiểm tra, giám sát; các cơ quan cần phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định. Chọn nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với điều kiện từng năm; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề ngay từ khi mới phát sinh.

Kết luận hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Trung Hải đề nghị năm 2021, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh tập trung tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và chương trình kiểm tra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tăng cường kiểm tra, giám sát ở các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề nổi cộm được nhân dân quan tâm; bám sát chỉ đạo, định hướng lớn của Tỉnh ủy để tham mưu cấp ủy triển khai công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm đúng định hướng. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và trách nhiệm nêu gương của cán bộ cán bộ, đảng viên. Chú trọng làm tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán của nhà nước, giám sát của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Văn Hải