Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2020

06/01/2021

Ngày 6/1, UBND tỉnh tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2020. Đồng chí  Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang khẳng định, những năm qua, Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, được nhân dân đồng tình hưởng ứng cao và lan tỏa rộng khắp. Đánh giá cao những kết quả đạt được của phong trào 20 năm qua, đồng chí yêu cầu hội nghị tập trung đóng góp vào dự thảo Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện phong trào, gắn với thực tiễn các ngành, đoàn thể, địa phương nhằm đánh giá những kết quả, thành tựu đạt được; thông tin, bổ sung các mô hình điển hình tiên tiến và những cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực; chỉ ra những hạn chế, làm rõ nguyên nhân chủ quan và các giải pháp khắc phục. Bên cạnh đó, xác định những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, những trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo, triển khai; đề xuất các chủ trương, giải pháp đồng bộ, nhất là những giải pháp có tính đột phá nhằm đẩy mạnh thực hiện, nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả phong trào trong giai đoạn tới.

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được thực hiện với 5 nội dung và 7 phong trào. Trong đó, tập trung vào việc đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; xây dựng gia đình văn hóa; thôn, làng, tổ dân phố văn hóa; xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến…

Từ năm 2000 đến nay, bình quân mỗi năm, tỉnh trợ giúp pháp lý cho trên 2.200 lượt người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số; có hơn 10.300 hộ nghèo và 10.866 hộ cận nghèo được hỗ trợ đầu thu truyền hình kỹ thuật số; 277 hộ nghèo được vay vốn làm nhà ở; hơn 3.200 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ Tết; trao 200 suất học bổng với trị giá 1 tỷ đồng cho hàng nghìn lượt học sinh con hộ nghèo; hàng nghìn lượt hộ nghèo được khám chữa bệnh miễn phí. Đến nay, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90,2%; toàn tỉnh có 92,9% thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 86,4% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Có 8/9 huyện, thành phố xây dựng được Trung tâm văn hóa, thể thao cấp huyện, 136 xã, phường, thị trấn và 1.367 thôn có nhà văn hóa. Ở lĩnh vực thể thao, toàn tỉnh có 1.685 huy chương các loại trong các giải quốc gia, khu vực và quốc tế.

Qua 20 năm thực hiện phong trào, đời sống văn hóa tinh thần, chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được nâng cao, vai trò tự quản của người dân được phát huy trong cộng đồng; các nền tảng giá trị đạo đức trong xã hội được quan tâm gìn giữ; những quy tắc ứng xử văn hóa đi vào nền nếp, có chiều sâu, các tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi. Nhiều giá trị văn hóa dân tộc được gìn giữ và phát huy; tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chất lượng cuộc sống của các gia đình được nâng lên rõ rệt, hộ nghèo giảm đáng kể. Hiện tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn dưới 1%. Phong trào đã tác động tích cực đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần phát dân chủ ở cơ sở, ổn định chính trị, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.  

Nhân dịp này, 28 tập thể, 36 cá nhân xuất sắc trong thực hiện phong trào được nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và UBND tỉnh.

Hồng Yến