Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Văn phòng

07/01/2021

Đó là yêu cầu của đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh tổ chức chiều 1/7. Cùng dự có các đồng chí: Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh có nhiều cải cách trong công tác tham mưu, tổng hợp theo hướng phân công trách nhiệm cụ thể, bám sát nội dung công việc, tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra. Đồng thời, phối hợp tốt với các sở, ban, ngành, đoàn thể chuẩn bị các báo cáo, chương trình, kế hoạch trình các phiên họp UBND tỉnh, các kỳ họp HĐND tỉnh, BTV Tỉnh ủy; tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm đúng quy định. Nổi bật trong năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh đã cùng các cơ quan chuyên môn tham mưu  UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Trong năm, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành 96 quyết định, 381 công văn, 10 báo cáo, 7 kế hoạch; tổ chức 37 cuộc họp để chỉ đạo các cấp, các ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc; chủ động, kịp thời đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy kinh tế - xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Tham mưu chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung giải quyết dứt điểm các khiếu kiện, tố cáo tồn đọng, kéo dài. Tích cực hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các ngành, địa phương tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; xây dựng, hoàn thiện và triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các hoạt động của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh.

Biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị Văn phòng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện, nâng cao chất lượng xây dựng chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; chất lượng các văn bản. Tăng cường công tác phối hợp, kịp thời tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ những khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư. Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; kiểm soát chặt chẽ và xử lý tốt các tình huống xảy ra. 

Cũng trong chiều 7/1, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2020, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh chủ động phối hợp với các ngành, các cấp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước; tham mưu chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, chủ động phân tích, đánh giá, dự báo các khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế và từng ngành, lĩnh vực, giúp UBND tỉnh có chỉ đạo phù hợp; tham mưu rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh. Tổ chức nhiều chương trình xúc tiến đầu tư hiệu quả, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; nhận diện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát huy mạnh mẽ các tiềm năng, thế mạnh và nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Trong năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với các ngành, các cấp, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh ban hành 14.158 văn bản phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý và quyết định những vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh.

Năm 2021, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tập trung lãnh đạo cơ quan Văn phòng UBND tỉnh chủ động phối hợp với các ngành, các cấp tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển các ngành, lĩnh vực, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm, làm tiền đề để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; có cơ chế, chính sách thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về đầu tư tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2025; đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, làm tốt công tác xây dựng Đảng; công tác thông tin tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng ban hành văn bản, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: