Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp diễn ra thành công

20/04/2021

Chiều 20/4, Thường trực Tỉnh ủy họp nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo về công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

Thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 13/1/2021, UBND tỉnh đã thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh theo Quyết định số 59. Uỷ ban bầu cử tỉnh đã dự kiến chia đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử gửi Hội đồng bầu cử Quốc gia. Toàn tỉnh có 13 đơn vị bầu cử cấp tỉnh, 88 đơn vị bầu cử cấp huyện, 1.062 đơn vị bầu cử cấp xã. Tỉnh Vĩnh Phúc có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và được bầu 6 đại biểu. Tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 52 đại biểu, HĐND cấp huyện được bầu 301 đại biểu, HĐND cấp xã được bầu 3.400 đại biểu. Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân cấp xã, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã quyết định phê duyệt 1.104 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Đến ngày 10/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã chỉ đạo 1.236 thôn, tổ dân phố và các cơ quan, đơn vị hoàn thành việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp theo đúng quy định. Sau hiệp thương lần 3, đã lập danh sách chính thức 6.261 người ứng cử, trong đó có 8 người của địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội; 85 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 488 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, 5.680 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Toàn tỉnh tiếp nhận 7.383 hồ sơ ứng cử, 136 xã, phường, thị trấn đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri; đồng thời, thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết danh sách để nhân dân biết, kiểm tra thông tin.

Công tác tuyên truyền về bầu cử được cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tích cực thực hiện, đồng thời, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận nhân dân, vận động người dân phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực, tự giác tham gia bầu cử.

Thời gian tới, Ủy ban bầu cử các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo, quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đúng pháp luật, dân chủ, công bằng, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân; tổ chức để người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, thực hiện vận động bầu cử.

Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố tổ chức tốt việc tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho thành viên các tổ chức bầu cử ở cơ sở để nắm chắc về nghiệp vụ, thực hiện đúng quy định về bầu cử, tránh sai sót. Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở địa phương. Thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử, theo dõi, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh ở địa phương. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ bầu cử; rà soát địa điểm bỏ phiếu, hòm phiếu, hệ thống điện, loa truyền thanh cơ sở để có phương án sửa chữa, củng cố kịp thời, phục vụ tốt cho công tác bầu cử. Xây dựng các phương án phòng, chống dịch Covid-19, thiên tai, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ hiệu quả để bảo đảm tổ chức ngày bầu cử thành công, đúng pháp luật.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan đánh giá cao nỗ lực của các tiểu ban, các đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử. Đồng chí đề nghị các tiểu ban tổ chức họp triển khai ngay các biện pháp, công việc cụ thể trong thực hiện công tác bầu cử. Tiểu ban Văn bản pháp luật và tuyên truyền tăng cường công tác tuyên truyền về thành công trong nhiệm kỳ của Quốc hội và HĐND các cấp, tiểu sử và chương trình hành động của người ứng cử; đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trang trí tại các điểm bầu cử; rà soát hệ thống loa truyền thanh để tăng cường thông tin về bầu cử; tổng hợp những vấn đề mới trong bầu cử để cung cấp cho ban bầu cử các cấp. Tiểu ban Nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo xây dựng hướng dẫn cụ thể về thông tin người ứng cử; định hướng xây dựng chương trình hành động của các ứng cử viên; chỉ đạo thống nhất tổng hợp danh sách cử tri; lựa chọn người có trình độ tham gia và tập huấn chi tiết về nghiệp vụ cho các tổ bầu cử. Tiểu ban An ninh trật tự y tế nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ các khu vực bầu cử; có kế hoạch, phương án giải quyết các tình huống liên quan tới tình hình an ninh trật tự cho từng khu vực bỏ phiếu và bảo đảm an toàn cho các ứng cử viên; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc ở cơ sở, bảo đảm phương án vận động bầu cử và nắm chắc tình hình nhân dân.

Các tiểu ban tăng cường tham mưu cho Hội đồng bầu cử tỉnh kiểm tra cơ sở theo lộ trình; Ủy ban bầu cử tỉnh tăng cường cơ sở vật chất cho công tác bầu cử. Các cấp, các ngành tập trung triển khai công tác an sinh xã hội, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; giải quyết kịp thời các bức xúc, tạo niềm tin trong nhân dân, bảo đảm tốt nhất cho cuộc bầu cử diễn ra thành công.

Đức Hiền