Người sáng tạo mô hình “Trường học gắn kết với cộng đồng” (06/05/2021)

Gặp thầy Lê Huy Minh, Hiệu trưởng trường THCS Hợp Lý, huyện Lập Thạch tại hội nghị sơ kết 5 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
xem tiếp
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo