wpLoginUser_New

 
Hướng dẫn

     * Để nộp hồ sơ trực tuyến, phải thực hiện Đăng ký (cho lần đầu tiên sử dụng)

     * Sử dụng tài khoản đăng ký để đăng nhập và thực hiện các bước sau:

       Bước 1: Tải và điền đầy đủ thông tin trong Biểu mẫu

       Bước 2: Điền đầy đủ thông tin mục Thủ tục cấp phép và đính kèm các file scan/mềm Thành phần hồ sơ theo quy định sau đó nhấn nút Gửi hồ sơ.

       Bước 3: Sử dụng Tra cứu để theo dõi thông tin phản hồi (tiếp nhận, cấp phép, từ chối hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ) từ Sở Thông tin và Truyền thông.

     * Thành phần hồ sơ:

            

        Cấp mới:

             1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động in

             2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

             3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

             4. Tài liệu chứng minh có mặt bằng sản xuất

             5. Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu

             6. Văn bằng, chứng chỉ nghiệp vụ in của người đứng đầu

             7. Danh mục thiết bị in

            

       Cấp đổi (thực hiện đối với cơ sở in có một trong các thay đổi về tên gọi, địa chỉ, thành lập chi nhánh, chia tách hoặc sáp nhập):

             1. Đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép hoạt động in (nêu rõ lý do đề nghị cấp đổi)

             2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu thay đổi)

             3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (nếu thay đổi)

             4. Tài liệu chứng minh có mặt bằng sản xuất (nếu thay đổi)

             5. Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu (nếu thay đổi)

             6. Văn bằng, chứng chỉ nghiệp vụ in (nếu thay đổi)

             7. Danh mục thiết bị in (nếu thay đổi)

 

       Cấp lại (thực hiện khi có giấy phép bị mất, hư hỏng):

             1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động in (nêu rõ lý do đề nghị cấp lại)

 

     * Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

     * Lệ phí cấp phép: Không.

     * Lưu ý: Sau khi có thông báo kết quả được cấp phép, tổ chức, cá nhân trực tiếp mang hồ sơ gốc đến đối chiếu, nộp và nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông. Sau 30 ngày nếu không đến nhận kết quả thì kết quả và hồ sơ sẽ bị hủy. Khi người nhận không phải là chủ sở hữu cơ sở in, người nhận phải có thêm chứng minh nhân dân và giấy uỷ quyền. Đối với trường hợp cấp đổi giấy phép, yêu cầu nộp lại giấy phép cũ cùng hồ sơ gốc.